Bestuursleden

Voorzitter: Gerard Baart 

Opmerkingen, adviezen of klachten dienen ook gericht aan hem gericht te worden.

De voorzitter is het gezicht van de vereniging, tevens leidt hij ook de vergaderingen. 

email: voorzitter@atvdeomval.nl en tel. 072-5618904 / mob. 0611641882 

 

 

 

 

 

Secretaris: Peter Hes

Voor informatie over de vereniging kunt u terecht bij onze Secretaris.


Ook voor meer info, verenigingsregels en het huishoudelijk reglement bent u

bij de secretaris aan het goede adres.

email: secretaris@atvdeomval.nl en tel. 0620006647

 

De secretaris  is ook als redactie van de website en clubblad verantwoordelijk voor juiste info en

het op tijd uitgeven van vier clubbladen per seizoen.

Heeft u informatie of een artikel die u in het clubblad vermeld wilt zien? 

Stuur dan een mailtje naar de redactie via clubblad@atvdeomval.nl 

 

 

Penningmeester: Jannie van de Pol-Liefaard

De Penningmeester staat in voor de financiële afwikkeling van de vereniging. Heeft u betalingsproblemen of andere financiële punten? Aarzel dan niet om contact op te nemen. 

Tarieven Sponsoring:

4 x in het clubblad, kwart A4 in kleur kost €15,00 per kalenderjaar.

4 x in het clubblad, half A4 in kleur kost €30,00 per kalenderjaar.

4 x in het clubblad, kwart A4 in kleur + website kost €20,00 per kalenderjaar.

4 x in het clubblad, half A4 in kleur  + website kost €35,00 per kalenderjaar.

 

Verdere info wat betreft Sponsering, adverteren enz. kan verkregen worden via de Penningmeester.

 

Ook valt de ledenadministratie onder de penningmeester.

Info over het aan/afmelden van het lidmaatschap van de vereniging:

  • Het lidmaatschap verloopt per kalenderjaar en omvat 4 clubbladen (maart, juni, september en december). 
  • Aanmelden kan op ieder moment van het jaar en zal naar rato in rekening worden gebracht. 
  • Opzegging van het lidmaatschap dient te gebeuren voor 1 dec van het lopende jaar: schriftelijk naar het postadres van ATV De Omval of per email aan de Penningmeester.
  • Opzegging die na 1 december gebeurt komt pas in aanmerking voor het volgend jaar. 
    email: penningmeester@atvdeomval.nl en tel. 072-5119553


Algemeen bestuurslid: Albert Elzinga

tel. 072-5624549 + mobiel 06 21526309 of email:  a.elzinga923@upcmail.nl

Ontvangt nieuwe leden op het tuincomplex, organiseert verplichte tuinuren en is aanspreekpunt van het dagelijks bestuur richting complex-commssie visa versa.

Leden van de "complexcommssie" zijn:
  • Dirk Akkerman ( werkploeg ) tel. 072-5640652 email: d.akkerman7@kpnplanet.nl
  • Rinus Visser ( inkoop kantine )
  • Gerard Kiewitt + Rinus Visser ( verzorging koffie, thee en frisdrank tijdens openingsuren kantine, ( Albert Elzinga verzorgd de koffie op de zondagen )
  • Gerard Kiewitt schoonmaken toiletgroepen ) 
  • Koos Kramer ( Schoonmaken kantine en alles wat er voor komt kijken ) email: j.kramer51@chello.nl