Een tuin huren?

Doe eens gek en ga eens lekker vroeten in de heerlijke tuingrond van amateur tuinders vereniging " ATV de Omval "

 

Volkstuinieren (wij spreken liever over amateurtuinieren) is niet alleen en uitsluitend bedoeld om in de eigen behoefte aan aan aardappelen, groente,  fruit of bloemen te voorzien, hoewel de resultaten van eigen teelt zeker niet te versmaden zijn. Een essentiële functie is het belang van het hebben van een "eigen" stukje grond. In onze snel veranderende maatschappij is de volkstuin voor velen een waardevolle, en voor anderen de enige aanvulling op onze sociale recreatieve mogelijkheden of misschien juist wel onmogelijkheden. Velen hebben geen zin of zijn niet in staat vakanties in het buitenland door te brengen of een dure standplaats voor een caravan op te hoesten. Voor anderen is het een ideale wijze om de vrije tijd op te vullen, of sociale contacten te hebben. Zeker nu de Nederlander meer vrije tijd krijgt en velen door allerlei regelingen eerder met het arbeidsproces kunnen stoppen, is het hebben van een volkstuin een hobby bij uitstek!

De vereniging streeft er naar de tuinders, binnen de grenzen die in een tuinreglement zijn vastgelegd, een grote mate van vrijheid te bieden in de keuze van beplanting en gewassen. 

 

Nog enkele tuinen beschikbaar

Amateur Tuinders Vereniging "De Omval" heeft nog enige, gemakkelijk bewerkbare tuinen, met of zonder kas, beschikbaar voor mensen die, heerlijk in de buitenlucht, een "natuurlijke" hobby willen uitoefenen.

 

Heeft u belangstelling, neemt u dan contact op  met Albert Elzinga ( 072-5624549) of anders het secretariaat.

 

Wilt u "de kat eerst uit de boom kijken"?  Breng dan eens vrijblijvend een bezoek aan ons complex op zaterdagmorgen zijn altijd bestuursleden aanwezig die bereid zijn u rond te leiden en informatie te verstrekken.