Fabeltjes over houtsnippers

Allereerst zou ik graag een fabeltje uit de wereld willen helpen. Er zijn al verschillende mensen geweest die mij een berichtje sturen met de opmerking dat houtsnippers slecht zijn in een moestuin. Ze zorgen er immers voor dat de beschikbare stikstof in de grond gebruikt wordt voor de vertering van de houtsnippers en niet voor de groei van de planten.

 

Even uitgelegd:

Voor wie niet goed begrijpt wat de vorige paragraaf juist betekent, hier volgt een uitgebreidere uitleg: het bodemleven is enorm belangrijk en is eigenlijk de voedingsstoffenleverancier van de planten. Het is door een divers en rijk bodemleven dat uw bodem zijn goede eigenschappen krijgt en uw planten hun broodnodige voedingsstoffen.

Het bodemleven leeft van organische stof (zoals houtsnippers) en zal bij een betere voorziening van hun voedsel zich sterk uitbreiden. Voor de groei van bacteriën, schimmels, platwormen, … is er naast koolstof echter ook stikstof nodig, dezelfde stikstof die planten gebruiken om te groeien. Wanneer er een geleidelijke opbouw van de bodemorganismen is dan blijft er voldoende stikstof over voor de planten en is er geen probleem.

Wanneer er echter ineens grote hoeveelheden organisch materiaal met veel koolstof en weinig stikstof (zogezegd bruine materialen zoals stro, houtsnippers, …) worden toegevoegd, dan vermenigvuldigt het bodemleven zich heel snel want ze krijgen heel veel voedsel. Tijdens deze groei breken de beestjes de organische stof af en gebruiken zo alle koolstof en stikstof. Omdat er echter meer koolstof dan stikstof voorkomt, is er een stikstoftekort. Om dit onevenwicht te herstellen, halen deze organismen de stikstof waar ze wél voorradig is, namelijk uit de bodem. Hierdoor vinden plantwortels weinig stikstof en ontstaat er een stikstofgebrek.

Dit gebeurt echter enkel wanneer de houtsnippers worden ondergewerkt en vermengd in de bodem!

 

Waarom adviseer ik u dan om houtsnippers te gebruiken?

In de situatie van de Natuurlijke Moestuin is het effect van houtsnippers in de tuin juist helemaal tegenovergesteld en stimuleren deze houtsnippers naast het bodemleven ook de aanvoer van voedingsstoffen, waaronder stikstof.

Wanneer u naar de natuur kijkt, ziet u dat ze overal een strooisellaag vormt. Afstervende en verterende plantendelen vallen op de bodem en vormen zo een beschermende laag – de strooisellaag – die vergelijkbaar is met de mulchlaag in uw tuin.

Omdat we niet spitten blijft al dit organisch materiaal, al dit voedsel voor het bodemleven, boven de grond. Hier trekt het een massa bacteriën, schimmels, mijten, aaltjes, springstaarten, … aan die zich geweldig in hun sas voelen in deze vochtige laag, rijk aan voedingsstoffen. Door het onevenwicht tussen koolstof en stikstof wordt alle stikstof die vrijkomt uit de vertering van de houtschors direct gebruikt voor de groei van het bodemleven. Maar er wordt geen extra stikstof uit de bodem gehaald. Bacteriën en schimmels zijn immers weinig mobiel over langere afstanden (cm’s) en kunnen dus enkel voedingsstoffen opnemen die plaatselijk beschikbaar zijn.

Sterker nog, deze strooisellaag zorgt onrechtstreeks zelfs voor een verrijking aan stikstof, al is het wel over een langere periode. Eens een groot deel van het organisch materiaal verteerd is, daalt de hoeveelheid bodemleven en wordt zo een deel van de stikstof terug vrijgesteld.

 

Conclusie:

Houtsnippers NIET onderwerken, enkel gebruiken als mulch geeft het bodemleven een ferme boost en zorgt over een langere periode voor extra voedingsstoffen.

Indien u twijfelt aan het effect van een laag houtsnippers als mulch (en teeltgrond) dan moet u zeker volgende video bekijken: Back to Eden