Mededeling bestuur 04-07-2017

Geachte Tuinleden van ATV de Omval,

 

Het nieuwe bestuur is na de algemene ledenvergadering nu een officieel bestuur en geen ad-interim bestuur meer en we hebben er dan ook veel zin in.

Zoals gemeld op de A.L.V. willen we op een paar dingen de strakkere aandacht houden.

Punt 1 hiervan is hoe u uw tuin onderhoud en bijhoudt.

Het gaat in veel gevallen goed tot zeer goed. Maar in een aantal gevallen is het niet goed gegaan of hebben we twijfels of het wel goed gaat.  Een aantal leden heeft dan ook een schrijven gehad en/of is er contact geweest naar aanleiding van de schouw door de schouwcommissie. Hierdoor zijn er al een aantal problemen opgelost. Ik wil langs deze weg u nogmaals onder de aandacht brengen, dat u zelf verantwoordelijk bent voor het onderhouden en schoonhouden van uw tuin. Indien er redenen zijn dat dit niet gaat lukken is het zeer raadzaam om dit schriftelijk te melden bij het bestuur. Het bestuur kan dan met u in gesprek gaan en samen met u kijken naar een oplossing. We mogen er niet van uitgaan dat alles zich vanzelf maar oplost. Tevens is er al aangetoond door een vraag bij uw kennissen en/of familie neer te leggen ook een oplossing kan bieden. Het niet onderhouden of goed onderhouden van uw tuin kan Sancties tot gevolg hebben. Probeer dit te voorkomen.

 

MET EEN SCHONE TUIN HOUDT U MEER PLEZIER IN HET TUINEN EN BENT U UW BUREN NIET TOT LAST


 

Punt 2 is het maken van tuinuren. 

Zoals iedereen weet is het binnen onze tuinvereniging verplicht om tuinuren te maken. Wanneer u voor deze tuinuren staat ingedeeld kunt u lezen op onze website en/of op het bord wat aan onze kantine hangt. Tevens is het zelfs gebeurd dat Albert een aantal leden nog gebeld heeft of aangesproken heeft met de mededeling dat men tuinuren moest maken. En wat blijkt: een aantal van u heeft zonder afbericht geen gehoor gegeven aan dit verzoek. Wij als bestuur zijn van mening dat u zelf verantwoordelijk bent om u te informeren wanneer u ingedeeld staat voor het maken van de tuinuren. En dat u zelf verantwoordelijk bent om Albert te informeren als u verhinderd bent. Dit dient volgens ons wel met een zeer geldige reden te zijn. De smoezen die we nu af en toe binnen krijgen zal ik u onthouden. En helemaal niets van u laten horen is geen optie meer. Degene die zonder afbericht geen tuinuren denkt te maken kan de sanctie door middel van een rekening van € 25,00 tegemoet zien.

Laten we er een mooi seizoen van maken.

 

Namens het bestuur,

Uw Voorzitter.

Gerard Baart.